“Smatso!” “Billige tøs!” “Dovne skiderik! Tag hjem og føj din mand!”

Hvor langt vil du gå for at undgå, at din datter bliver kaldt disse ukvemsord? Desværre er det hverdagen for de sårbare kvinder, som bor på Hagar. Dog med den forskel, at mange af disse ikke har en forældre, der kan beskytte dem.

Kvinderne oplever sig ofte chikaneret af naboernes ubehagelige tilråb. Det skal en mur hjælpe med til at forhindre.

Kvinderne oplever sig chikaneret og verbalt forulempet af naboerne til centret, som ikke udviser stor sympati med dem. Derfor ønsker de, at der bliver bygget en mur over til naboerne, så de kan føle sig trygge, og så at sårene på deres psyke og sind derved nemmere kan heles.

Prisen for at bygge en mur rundt om Hagar er ca. 37.000 kr. Du kan støtte projektet ved at overføre et beløb på mobilepay: 345606 eller bankkonto: 1551 – 3026167.  Skriv  ”Mur” i overførslen og dit cpr nr, hvis du ønsker skattefradrag. Tak for ethvert bidrag!

 

”Rabia” sidder sammen med sin lille søn under halvtaget på krisecenterets veranda. Rabia er lykkelig for, at hun fik ham med, da hun flygtede fra sin eks-mand og svigerfamilie. Svigerfamilien forsøger stadig at gøre krav på sønnen, for i Bangladesh er sønner værdifulde og kan sikre familiens fremtid. Havde Rabias søn været en pige, havde de været ligeglade. For i Bangladesh er piger mest en byrde for familien.  

Rabia er 26 år og har været på Hagar i nogle uger. Det er ved at være længe siden, at hun flygtede fra sit voldelige ægteskab, og de blev skilt. Hun var dagligt blevet udsat for vold fra hendes mand og medlemmer af hendes svigerfamilie. Efter en særlig voldelig episode lykkedes det hende at flygte hjem til sin egen familie. Hun kom på sygehuset og blev behandlet for slag på overkroppen og i hovedet. Hørelsen på det ene øre stod dog ikke til at redde.

Rabia har et håb. Et håb om at tingene vil ændre sig nu hvor hun er på krisecenteret, Hagar. Hun er afhængig af sine forældre, men de er gamle og meget fattige. Rabia håber, at hun på Hagar kan lære et håndværk, som hun kan tjene nogle penge på, så hun kan være med til at forsørge familien.

 

MAS afholder igen i år arrangementer for pigerne i Kherwara. Det betyder, at vores lille team engagerer teenagepiger i hele regionen med tovtrækning og sjipning, henna tatoveringer og sæbeboblekonkurrencer. Men flettet ind sammen med de sjove konkurrencer fortæller MAS også om pigernes rettigheder, og hvad pigerne skal gøre, hvis ikke de bliver overholdt. “Det første skridt på vejen mod, at rettighederne bliver overholdt er, at pigerne kender til dem” fortæller Tulsi, som arbejder for MAS. “Det er derfor ‘Kishori Divas’ er så vigtigt et projekt!”

Som noget nyt har MAS i år inviteret unge kvinder fra lokalsamfundet med til arrangementerne. Disse kvinder fortæller om mulighederne som ung kvinde i Kherwara og svarer på pigernes spørgsmål om livet som gift kvinde. 

I løbet af foråret afholder MAS 30 Arrangementer på tværs af Kherwara, på skoler og i forsamlingshuse. Vi i DKM er meget glade for det engagement MAS lægger for dagen, og for det gode samarbejde de har med lokalsamfundet.

Tekst: Patricha Ottsen

 

Navnet, Dansk Kherwara Mission er ikke længere dækkende efter at vi er begyndt at arbejde i Bangladesh og Rwanda, så derfor vil vi gerne skifte navn.

Måske har du den bedste idé til et nyt navn.

– Navnet skal beskrive os og vores arbejde.
– Det skal kunne staves på dansk og engelsk
– Det skal kunne udtales på engelsk

Det bedste forslag belønnes med to biografbilletter. Kom gerne med flere forslag.
Send dine forslag til Anne-Grethe på aha@mail123.dk senest den 29/2-24.

Der var meget nyt at fortælle til årsmødet, der blev afholdt i Kjellerup den 1.oktober 2023. Nye projekter og samarbejdspartnere i Bangladesh og Rwanda og et vemodigt farvel til Pigehjemmet i Kherwara, Indien. Der blev varslet nye tider med planer om ændringer af vedtægterne og et nyt navn, der vil blive fundet og afsløret næste år. Da Dansk Kherwara Mission ikke længere kun arbejder i Kherwara området i Indien, vil det være naturligt at skifte navn. Det kommer der mere information om senere. Bestyrelsen kunne desuden fortælle, at Rasmus Christiansen afløser Niels Peder Bjerre som kasserer ved årsskiftet. Niels Peder fortsætter som bestyrelsesmedlem. Vi glæder os desuden til at fejre Dansk Kherwara Missions 80 års jubilæum i 2024. Tak til alle, der var mødt op til årsmødet.


Hagar er navnet på et krisecenter for kvinder i Bangladesh. Kvinderne er af forskellige årsager havnet helt nede på samfundets bund: Alle kvinder er ekstremt fattige, nogle er handicappede (ofte pga. spedalskhed) og mange af dem har været udsatte for overgreb og er måske blevet gravide som følge af voldtægt med udstødelse af familien og lokalsamfundet til følge. På Hagar bor der op til 12 kvinder (samt deres eventuelle børn) ad gangen i kortere eller længere tid. Her får de et trygt og sikkert hjem med omsorg og rådgivning/sjælesorg og mulighed for at finde en farbar vej videre i eller tilbage til livet. Mens de bor på hjemmet får de også træning i f.eks. syning, så at de har mulighed for at kunne ernære sig og dermed være mere “attraktiv” som ægtefælle – og dermed muligheden for at sikre sig selv (og deres børn) socialt og sikkerhedsmæssigt.

Hagar er det nye projekt, som Dansk Kherwara Mission støtter. Anders og Patricha fra bestyrelsen besøgte Hagar i februar. De blev overvældet af den enorme taknemmelighed, som kvinderne havde over, at de fik mulighed for at kunne bo på Hagar i deres livs værste stormvejr. Der var ingen tvivl om, at dette er et yderst vigtigt og livsforvandlende arbejde, der gøres her!

Under corona nedlukningen begyndte MAS at tage på hjemmebesøg og kørte fra hus til hus i hele Kherwara området. De spurgte efter gravide og ammende kvinder og tilbød dem deres hjælp. Dermed kunne de nå ud til mange flere, fattige, marginaliserede kvinder, som ikke havde mulighed for at møde op til møderne. Desuden var der mange flere kvinder, som fulgte MAS’ råd og vejledninger, nu de fik personlig hjælp. DKM har derfor hjulpet MAS med at ansætte to nye medarbejdere, som skal udføre hjemmebesøg. Mød Tulsi og Manjula her:

Vi er Manjula Devi (øverst) og Tulsi Devi (nederst), vi bor i Distrikt Kherwara. Vi er begge fra underklasse-familier, og er af kasten ”Devi”. Vi har begge arbejdet med Manav Aashrita Sansthan (MAS) i et halvt år.            

 

 

Vores arbejde går ud på at udføre hjemmebesøg hos gravide og ammende kvinder. Her giver vi kvinderne personlig vejledning omkring graviditet og fødsel, amning, mælkeproduktion, vaccinationsprogrammer mm.
 

Vi hjælper også kvinderne til at ansøge om Momtha og Aadha (hvad der svarer til det gule sygesikringskort og barselsdagpenge, red). Mange af kvinderne har ikke et Montha card (CPR-nummer) og kan derfor ikke få en bankkonto. Man skal have en bankkonto for at modtage økonomisk hjælp fra staten. Vi hjælper derfor også kvinderne med at oprette bankkontoer. Alt hvad kvinderne har brug for, hjælper vi dem med.
 
Tekst: Patricha Ottsen

I fremtiden vil Guman Singh blive støttet af en kvindelig medarbejder, når MAS udfører hjemmebesøg.

I Kherwara er emner som menstruation, fødsler og prævention tabu. Det er altså noget yderst privat, som kvinder og piger helst ikke diskutere åbent, og da slet ikke med mænd. Desuden er det under Corona-tiden gået op for MAS at hjemmebesøg er en god måde at få fat i de kvinder, som ikke har ressourcer til at møde op ved centrene. Det er dog ikke velset for kvinderne, at invitere mænd ind i huset, som de ikke er i familie med. MAS har derfor ytret ønske om at ansætte to kvinder som kan udføre hjemmebesøg og støtte deres mandlige kollegaer i arbejdet med at informere landsbykvinder om deres rettigheder. Det er et ønske som DKM med glæde har opfyldt. Kvinderne er ved at blive ansat og skal herefter oplæres.

Tekst: Patricha Ottsen

 

Forskellige steder i Danmark har flittige og dygtige frivillige lavet børnetøj, bamser og legetøj, der skal komme børn i Indien til gode. Vi har sendt det til vores nye samarbejdspartner, MAS (Manav Aashrita Sansthan), der nu har modtaget pakken og vil snarest begynde at dele tingene ud til kvinder med børn i landsbyerne. Især i denne tid er der ekstra brug for hjælp til landsbyerne. Coronasituationen i Indien er alvorlig! For at bremse smittetrykket er mange arbejdspladser lukket ned, og de mange daglejere er sendt hjem til deres landsbyer. Sådan er situationen også i Kherwara og opland, hvor der især er mange mænd, som arbejde som daglejere i nabostaten. Mange familier mangler derfor de helt basale fornødenheder til at klare hverdagen. Tøj og legetøj til børnene gør derfor god gavn i en svær tid. En kæmpestor TAK skal lyde til alle de frivillige, der har lavet de fine ting!

Af Anne-Grethe Andersen

Eksport til Kherwara

I Danmark er det meget almindeligt at kristne børne- og ungdomsorganisationer holder sommerlejr med lejrbål og sang, lege og boldspil, kreativitet og hjemmelavet underholdning samt bibel-undervisning, hvor børnene inddrages aktivt. Alt dette vil vi gerne prøve at eksportere til Kherwara!

Andagter, bibelhistorie og sjove lege

Da Anne-Birthe og Anne-Grethe var i Kherwara i efteråret 2017, holdt vi flere andagter, hvor vi fortalte bibelhistorie krydret med kreative indslag, der inddrog pigerne på forskellig vis. De skulle smage, tegne og bevæge sig med mere. Den ene gang slap vi dem løs med kulørte piberensere og fjer, rulleøjne og andre almindelige danske hobbyartikler. Så måtte de være kreative og skabe blomster, dyr osv. helt efter fri fantasi. En helt normal aktivitet i Danmark, men ikke i Indien, hvor man ikke kender til læringsstile, inddragelse af sanser og den slags almindelige danske pædagogiske virkemidler. I Indien er der meget ”numse til bænk”-undervisning med udenadslære og spørgsmål, der kun har et rigtigt svar, som man bør kunne!

Mange interesserde

Vores andagter vakte opsigt og glæde hos både pigerne og de voksne. Da ledelsen i BDTA kom på besøg blev de præsenteret for pigernes kreative udfoldelser, og også de blev imponerede – alt dette ville de gerne have mere af og prøve at lære, og det vil vi gerne hjælpe med.

Samarbejde med en lokal præstefamilie

På en af de næste rejser til Kherwara fik Anne-Birthe og Patricha kontakt med en aktiv præstefamilie, der bor lidt udenfor Kherwara. Pastor Lakhwinder Mashi og hans hustru er meget interesserede i et samarbejde omkring en lejr, så det skal vi nu prøve. Vi kan holde lejren på hostel i forbindelse med et par helligdage i starten af oktober, hvor pigerne har fri fra skole. Vi skal komme med programmet for dagene, og de materialer vi skal bruge. Vi forestiller os, at det bliver en kopi af en dansk sommerlejr. De sørger for lokale lederkræfter, madindkøb og madlavning. Og der skal noget til – for vi planlægger, at der kan være op til 80 deltagere. Behøver vi sige, at planlægning, glæde og spænding over dette kommende projekt fylder meget i DKM lige nu?

 


TRO, HÅB OG HANDLING