9. februar 2016

Om os – kladde

Dansk Kherwara Mission er en organisation, som driver et pigehjem i Indien. Organisationen giver fattige piger fra fattige omrder en værdig opvækst, tøj på kroppen, mad tre gange om dagen og skolegang. Når pigerne afslutter deres tid på pigehjemmet, har de fået hvad der svarer til den danske folkeskole, men hjælpen slutter ikke her: projektet følger dem, og yder både økonomisk hjælp og vejledning til videre uddannelse, og går ind og mægler med familierne, hvis de vil gifte pigerne væk, før de har færdiggjort deres uddannelse. På trods af organisationens navn, er det ikke et krav for optagelse at pigerne er kristne.