Hagar – et helle for kvinder i nød


Hagar er navnet på et krisecenter for kvinder i Bangladesh. Kvinderne er af forskellige årsager havnet helt nede på samfundets bund: Alle kvinder er ekstremt fattige, nogle er handicappede (ofte pga. spedalskhed) og mange af dem har været udsatte for overgreb og er måske blevet gravide som følge af voldtægt med udstødelse af familien og lokalsamfundet til følge. På Hagar bor der op til 12 kvinder (samt deres eventuelle børn) ad gangen i kortere eller længere tid. Her får de et trygt og sikkert hjem med omsorg og rådgivning/sjælesorg og mulighed for at finde en farbar vej videre i eller tilbage til livet. Mens de bor på hjemmet får de også træning i f.eks. syning, så at de har mulighed for at kunne ernære sig og dermed være mere “attraktiv” som ægtefælle – og dermed muligheden for at sikre sig selv (og deres børn) socialt og sikkerhedsmæssigt.

Hagar er det nye projekt, som Dansk Kherwara Mission støtter. Anders og Patricha fra bestyrelsen besøgte Hagar i februar. De blev overvældet af den enorme taknemmelighed, som kvinderne havde over, at de fik mulighed for at kunne bo på Hagar i deres livs værste stormvejr. Der var ingen tvivl om, at dette er et yderst vigtigt og livsforvandlende arbejde, der gøres her!