Der sker mange nye spændende tiltag i Dansk Kherwara Mission. Det seneste år har vi fået nye partnere og projekter, men meget er også ved det gamle. Kom og hør mere om det alt sammen til vores årsmøde den 1. oktober i Kjellerup.

Program:
10.30 Gudstjeneste i Hørup kirke (Kjellerup)
11.45 Frokost
12.30 Årsmødet begynder. Gennem fortællinger og billeder informeres om alt det nye og spændende, som er sket og vil ske.
15.00 Kaffe, kage og lotteri
15.30 Tak for i år
Årsmødet finder sted i Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8, 8620 Kjellerup
 
Tilmelding til Niels Peder Bjærre på tlf.: 2424 1688 senest d. 28. september.


Hagar er navnet på et krisecenter for kvinder i Bangladesh. Kvinderne er af forskellige årsager havnet helt nede på samfundets bund: Alle kvinder er ekstremt fattige, nogle er handicappede (ofte pga. spedalskhed) og mange af dem har været udsatte for overgreb og er måske blevet gravide som følge af voldtægt med udstødelse af familien og lokalsamfundet til følge. På Hagar bor der op til 12 kvinder (samt deres eventuelle børn) ad gangen i kortere eller længere tid. Her får de et trygt og sikkert hjem med omsorg og rådgivning/sjælesorg og mulighed for at finde en farbar vej videre i eller tilbage til livet. Mens de bor på hjemmet får de også træning i f.eks. syning, så at de har mulighed for at kunne ernære sig og dermed være mere “attraktiv” som ægtefælle – og dermed muligheden for at sikre sig selv (og deres børn) socialt og sikkerhedsmæssigt.

Hagar er det nye projekt, som Dansk Kherwara Mission støtter. Anders og Patricha fra bestyrelsen besøgte Hagar i februar. De blev overvældet af den enorme taknemmelighed, som kvinderne havde over, at de fik mulighed for at kunne bo på Hagar i deres livs værste stormvejr. Der var ingen tvivl om, at dette er et yderst vigtigt og livsforvandlende arbejde, der gøres her!

Under corona nedlukningen begyndte MAS at tage på hjemmebesøg og kørte fra hus til hus i hele Kherwara området. De spurgte efter gravide og ammende kvinder og tilbød dem deres hjælp. Dermed kunne de nå ud til mange flere, fattige, marginaliserede kvinder, som ikke havde mulighed for at møde op til møderne. Desuden var der mange flere kvinder, som fulgte MAS’ råd og vejledninger, nu de fik personlig hjælp. DKM har derfor hjulpet MAS med at ansætte to nye medarbejdere, som skal udføre hjemmebesøg. Mød Tulsi og Manjula her:

Vi er Manjula Devi (øverst) og Tulsi Devi (nederst), vi bor i Distrikt Kherwara. Vi er begge fra underklasse-familier, og er af kasten ”Devi”. Vi har begge arbejdet med Manav Aashrita Sansthan (MAS) i et halvt år.            

 

 

Vores arbejde går ud på at udføre hjemmebesøg hos gravide og ammende kvinder. Her giver vi kvinderne personlig vejledning omkring graviditet og fødsel, amning, mælkeproduktion, vaccinationsprogrammer mm.
 

Vi hjælper også kvinderne til at ansøge om Momtha og Aadha (hvad der svarer til det gule sygesikringskort og barselsdagpenge, red). Mange af kvinderne har ikke et Montha card (CPR-nummer) og kan derfor ikke få en bankkonto. Man skal have en bankkonto for at modtage økonomisk hjælp fra staten. Vi hjælper derfor også kvinderne med at oprette bankkontoer. Alt hvad kvinderne har brug for, hjælper vi dem med.
 
Tekst: Patricha Ottsen

I fremtiden vil Guman Singh blive støttet af en kvindelig medarbejder, når MAS udfører hjemmebesøg.

I Kherwara er emner som menstruation, fødsler og prævention tabu. Det er altså noget yderst privat, som kvinder og piger helst ikke diskutere åbent, og da slet ikke med mænd. Desuden er det under Corona-tiden gået op for MAS at hjemmebesøg er en god måde at få fat i de kvinder, som ikke har ressourcer til at møde op ved centrene. Det er dog ikke velset for kvinderne, at invitere mænd ind i huset, som de ikke er i familie med. MAS har derfor ytret ønske om at ansætte to kvinder som kan udføre hjemmebesøg og støtte deres mandlige kollegaer i arbejdet med at informere landsbykvinder om deres rettigheder. Det er et ønske som DKM med glæde har opfyldt. Kvinderne er ved at blive ansat og skal herefter oplæres.

Tekst: Patricha Ottsen

 

Forskellige steder i Danmark har flittige og dygtige frivillige lavet børnetøj, bamser og legetøj, der skal komme børn i Indien til gode. Vi har sendt det til vores nye samarbejdspartner, MAS (Manav Aashrita Sansthan), der nu har modtaget pakken og vil snarest begynde at dele tingene ud til kvinder med børn i landsbyerne. Især i denne tid er der ekstra brug for hjælp til landsbyerne. Coronasituationen i Indien er alvorlig! For at bremse smittetrykket er mange arbejdspladser lukket ned, og de mange daglejere er sendt hjem til deres landsbyer. Sådan er situationen også i Kherwara og opland, hvor der især er mange mænd, som arbejde som daglejere i nabostaten. Mange familier mangler derfor de helt basale fornødenheder til at klare hverdagen. Tøj og legetøj til børnene gør derfor god gavn i en svær tid. En kæmpestor TAK skal lyde til alle de frivillige, der har lavet de fine ting!

Af Anne-Grethe Andersen

Eksport til Kherwara

I Danmark er det meget almindeligt at kristne børne- og ungdomsorganisationer holder sommerlejr med lejrbål og sang, lege og boldspil, kreativitet og hjemmelavet underholdning samt bibel-undervisning, hvor børnene inddrages aktivt. Alt dette vil vi gerne prøve at eksportere til Kherwara!

Andagter, bibelhistorie og sjove lege

Da Anne-Birthe og Anne-Grethe var i Kherwara i efteråret 2017, holdt vi flere andagter, hvor vi fortalte bibelhistorie krydret med kreative indslag, der inddrog pigerne på forskellig vis. De skulle smage, tegne og bevæge sig med mere. Den ene gang slap vi dem løs med kulørte piberensere og fjer, rulleøjne og andre almindelige danske hobbyartikler. Så måtte de være kreative og skabe blomster, dyr osv. helt efter fri fantasi. En helt normal aktivitet i Danmark, men ikke i Indien, hvor man ikke kender til læringsstile, inddragelse af sanser og den slags almindelige danske pædagogiske virkemidler. I Indien er der meget ”numse til bænk”-undervisning med udenadslære og spørgsmål, der kun har et rigtigt svar, som man bør kunne!

Mange interesserde

Vores andagter vakte opsigt og glæde hos både pigerne og de voksne. Da ledelsen i BDTA kom på besøg blev de præsenteret for pigernes kreative udfoldelser, og også de blev imponerede – alt dette ville de gerne have mere af og prøve at lære, og det vil vi gerne hjælpe med.

Samarbejde med en lokal præstefamilie

På en af de næste rejser til Kherwara fik Anne-Birthe og Patricha kontakt med en aktiv præstefamilie, der bor lidt udenfor Kherwara. Pastor Lakhwinder Mashi og hans hustru er meget interesserede i et samarbejde omkring en lejr, så det skal vi nu prøve. Vi kan holde lejren på hostel i forbindelse med et par helligdage i starten af oktober, hvor pigerne har fri fra skole. Vi skal komme med programmet for dagene, og de materialer vi skal bruge. Vi forestiller os, at det bliver en kopi af en dansk sommerlejr. De sørger for lokale lederkræfter, madindkøb og madlavning. Og der skal noget til – for vi planlægger, at der kan være op til 80 deltagere. Behøver vi sige, at planlægning, glæde og spænding over dette kommende projekt fylder meget i DKM lige nu?

 


TRO, HÅB OG HANDLING

Vores #marchformenstruation kampagne har snart nået enden. Men hvad skal der så ske i fremtiden?

Fortsat arbejde

Marts måned er ved at rinde ud, og det betyder at vores #marchformenstruation kampagne har nået sin ende. Men hvad betyder det for vores fremtidige arbejde med pigerne og deres syn på menstruation?

Gennem marts viste vi, hvordan vi har undervist pigerne i menstruation, hygiejne og den kvindelige anatomi. Men arbejdet stopper ikke her. Hjemme i Danmark fortsætter vi på højtryk. Næstformand Patricha Ottsen søger altid midler, som kan bruges på pigernes fremtidige trivsel. Og allerede kort tid efter hendes hjemkomst fra Indien i januar, modtog Patricha en god nyhed fra OrganiCup.

Flere kopper i fremtiden

Firmaet OrganiCup, som producerer menstruationskopper, har doneret 40 menstrutationskopper til pigehjemmet. Så alle pigerne vil snart have deres egen menstruationskop. Der skal derfor lyde et kæmpe tak til OrganiCup!

Næste tur til Indien

Den fremtidige plan er, at fundraiser Anne-Birthe Ottsen og bestyrelsesmedlem Anne-Grethe vil dele kopperne ud til Oktober, når de skal besøge pigehjemmet. Her vil de også arbejde videre på projektet om at sy bind og tamponer sammen med vores Ung-til-Ung-træner Akku.

Derudover er vores samarbejdspartner Aimal Singh også interesseret i projektet, og han sender derfor to hold unge mennesker til Kherwara til Oktober, som vi vil uddanne til ung-til-ung trænere, for at de kan undervise unge i deres lokalsamfund i fremtiden.

Resultatet af vores undervisning

Næstformand Patricha Ottsen vil i februar 2020 igen sætte kurs mod Kherwara. Her vil hun færdiggøre den undersøgelse, hun startede ved hendes sidste besøg i januar 2019. Forklaret med hendes egne ord:

“Jeg skal ned og evaluere projektet, og undersøge hvilken effekt det har haft på pigernes skolegang, liv og self-image, og konkludere, hvad der eventuelt skal ændres, og hvor der skal sættes ind fremadrettet for at sikre pigernes mobilitet og rettigheder, også når de bløder!”

Vi er spændte på at se resultaterne, Patricha!

 

Silvia (til venstre) og Akku (til højre).

Frihed er nøglen

I Kherwara har vi uddannet to seje ung-til-ung-trænere, Akku og Silvia. De er blevet undervist i krop, rettigheder, hygiejne, og hvordan man bruger genanvendelige menstruationsartikler. Som et led i deres uddannelse skulle de undervise vores piger i deres nyerhvervede viden. Det udviklede sig til en dag med lige dele rykkede grænser, latter og lærdom. Som Silvia eftertænksomt udtalte om effekten af projektet: ”Det er en proces. Før var pigerne overhovedet ikke frie. Nu er pigerne lidt mere frie. Næste gang vil de være endnu mere frie”. 

En præstedatter…

Silvia Masih læser til lærer, og er snart færdig med sin uddannelse. På trods af hendes kun toogtyve års levetid er Silvia enormt moden og meget rolig af sind. Hun er præstedatter, og familien har længe lavet socialt arbejde igennem deres kirke. Efter hver søndagsgudstjeneste laver Silvia og hendes mor blandt andet et kvinde-til-kvinde program, hvor de underviser kvinder i basal hygiejne. Derudover underviser Silvia også i ligestilling for en anden frivillig organisation, for som hun selv siger: ”I Indien er der så mange mennesker, der ikke er lige på grund af kastesystemet. De låser sig selv fast til en idé om, at de ikke er lige, fordi det er skæbnebestemt. De er født sådan. Det er vigtigt at oplyse dem om menneskerettigheder og ligestilling, så de kan skabe deres egen skæbne.”

Som Silvia fortæller, lever mange indere i ”kaster”. Det vil sige, at man er født til at udføre det job, som ens forfædre også udførte. Derfor har mange indere svært ved at overkomme fattigdom, da de ofte accepterer at være i den kaste, de nu er født i. Ofte bliver de, der er født i en lav kaste, behandlet betydeligt dårligere af samfundet, og de har oftest dårligt betalte jobs.

Da Silvia bliver spurgt, hvorfor hun nu vil undervise om den kvindelige anatomi, svarer hun alvorligt: “Det her projekt kommer også an på ligestilling. Piger er meget generte her. Vi er ikke åbne ligesom jer danskere. Derfor må vi ændre pigernes mentalitet. Vi må fortælle dem, at de ikke har noget at frygte. Hvis de ændrer deres mentalitet, vil de give den videre til deres kommende børn. Og så vil deres børn være oplyste. Sådan kan vi give viden videre i generationer.” Vise ord, Silvia! 

Og en gymnasieelev

18-årige Akku er datter af pigehjemmets forstander, Arun. Og hun slægter sin far på, hvad angår sin interesse for socialt arbejde. Til dagligt læser Akku på gymnasiet, og er i gang med sit sidste år. Derefter går turen til den nærliggende storby Udaipur, hvor hun vil læse til Socialrådgiver og lave mere socialt arbejde.

Akku viste stor interesse for projektet, da vi underviste Silva i de medbragte menstruationsartikler. Vi spurgte derfor Akku, om ikke hun også havde lyst til at blive Ung-til-Ung træner, hvilket hun begejstret takkede ja til. For som hun selv siger: “Den her undervisning er forhåbentlig med til at skabe en bedre fremtid, ikke kun for pigehjemmet, men også fremtidige piger og kvinder, der vokser op her i omegnen. Kvinder her ved ikke noget om menstruation. De tænker bare, at det er blod, der kommer ud af min krop. Men de ved ikke, hvorfor de får det, eller hvordan menstruation fungerer. De kender ikke til den kvindelige anatomi. Det kan vi forhåbentlig lave om på!” Det håber vi også, Akku!

En kæmpe succes

Det er ikke kun os fra Dansk Kherwara Misison, der synes, projektet var en kæmpe succes. Akku og Silvia er allerede blevet booket til deres første kvindeklub, og en organisation i en naboby har ytret ønske om at uddanne egne Ung-til-Ung-trænere. Derudover er Akku og Silvia ellevilde med deres nye titel, og ønsker at udvide projektet yderligere. De vil gerne lære kvinder at sy egne bind – noget vi selvfølgelig vil arbejde videre på herhjemme!


#marchformenstruation

“Bind er dyre. Hvis ikke vi har bind kan vi ikke komme i skole”. Disse ord blev startskuddet på et spændende pilotprojekt om pigernes sundhed og trivsel.

Menstruation, hvorfor nu det?

I Indien er menstruation meget tabubelagt. Ifølge hinduistisk tro, må menstruerende kvinder ikke hente vand eller lave mad, de må ikke gå i templerne eller i markerne, og deres diet er indskrænket. Derudover er der en forventning om, at de isolerer sig i nogen grad. På et mere praktisk plan er bind meget dyre, og mangel på rindende vand, sæbe og skraldespande gør det svært for pigerne at komme i skole.

En undersøgelse på pigehjemmet viste, at mange af pigerne slet ikke vidste hvad menstruation var, da de fik det første gang. En enkelt pige lå endda og græd en hel dag, da hun troede hun skulle dø. Flere var også i tvivl om, hvorvidt en gravid kvinde menstruerer. Altså består problematikken af en bred vifte af fysiske og sociologiske udfordringer.

Ung-til-ung-program

Opsatte på at hjælpe pigerne, gik vi i gang herhjemme. Vi fik doneret genanvendelige menstruationsartikler af firmaet Ko & Ko, og blev godt klædt på til opgaven af Womena, en organisation som arbejder med menstruation og tabus på det Afrikanske kontinent.

I Kherwara har vi uddannet to seje ung-til-ung-trænere, Akku og Silvia. De er blevet undervist i krop, rettigheder, hygiejne og hvordan man bruger Ko & Ko’s genanvendelige produkter. Som et led i deres uddannelse skulle de undervise vores piger i deres nyerhvervede viden. Det udviklede sig til en dag med lige dele rykkede grænser, latter og lærdom. Som Silvia eftertænksomt udtalte om effekten af projektet: ”Det er en proces. Før var pigerne overhovedet ikke frie. Nu er pigerne lidt mere frie. Næste gang vil de være endnu mere frie”. 

Trendsætter

Vi er nogle af de første til at indføre bæredygtige menstruationsprodukter i indisk hjælpe-arbejde. En gruppe modige piger på hjemmet har derfor indvilget i at være testpersoner. De har fået gennemgående træning i at bruge produkterne, som de skal bruge ind til vi kommer igen. Efter evaluering håber vi at kunne udvide projektet yderligere.

Civilsamfundsprojekt under opsejling

Det er ikke kun os fra Dansk Kherwara Misison, der synes, projektet var en kæmpe succes. Akku og Silvia er allerede blevet booket til deres første kvindeklub, og en organisation i en naboby har ytret ønske om at uddanne egne Ung-til-Ung-trænere. Derudover er Akku og Silvia eldevilde med deres nye titel og ønsker at udvide projektet yderligere. De vil gerne lære kvinder at sy egne bind, noget vi selvfølgelig vil arbejde videre på.

Som helhed er projektet blevet modtaget med entusiasme, og er gået over alt forventning. Vi glæder os til at se, hvad det udvikler sig til, og hvilken betydning det vil have på pigernes hverdag, skolegang og trivsel.

Menstruation er en naturlig del af livets cyklus. Men for mange indiske piger er menstruation et skamfuldt tabu. Det synspunkt kæmper Dansk Kherwara Mission for at ændre.

23 millioner indiske piger

For flere kvinder og piger i Indien er selv det at tale om menstruation et tabu, og manglende adgang til hygiejneprodukter og ordentlige toiletforhold betyder, at deres liv ofte er stillestående, mens cyklussen passerer.

Mange piger udebliver fra skolen fem dage månedligt grundet deres menstruation. Nye undersøgelser viser, at hele 23 millioner indiske piger dropper helt ud af skolen, når de får deres første menstruation. Og alene i Nordindien stoppede over 30% af de interviewede piger deres skolegang, efter de startede med at menstruere. Manglen på ordentlige toiletforhold, skraldespande og menstruationsartikler er blandt andet med til at skabe problemet. Men også selve tabuet og myterne omkring menstruationen har en effekt på pigernes opfattelse. 

Myterne om menstruationen

I mange traditionelle hinduistiske hjem står piger og kvinder over for restriktive tabuer i forhold til menstruation, såsom at blive nægtet adgang til templet og køkkenet. Myter beskriver menstruende kvinder som uhellige, og de traditionelle husholdninger forbyder derfor også ofte kvinderne i at arbejde i marken, da man tror, at det vil ødelægge afgrøderne. Disse former for restriktioner medfører, at den menstruende pige oftest er bundet til at blive indendørs og miste flere dages undervisning i skolen.

En undersøgelse foretaget i Indien i 2014 fandt, at så mange som 42% af kvinderne, der deltog i undersøgelsen, ikke vidste noget om menstruationsartikler, eller hvorfor man bløder. Et andet problem undersøgelsen fandt var, at mange kvinder ikke kunne opretholde basal hygiejne i løbet af deres menstruationscyklus, hvilket i nogle tilfælde førte til reproduktive sygdomme. 

#marchformenstruation

Dansk Kherwara Mission har desværre også oplevet konsekvenserne af dette tabu på pigehjemmet. Ofte udebliver de ældre piger fra skole under deres menstruation. Pigerne skammer sig, og de har ofte ikke råd til bind. Derfor er Dansk Kherwara Mission gået ind i kampen for at styrke pigernes mentalitet omkring menstruation. Vi arbejder for, at de er oplyste omkring deres anatomi, og at de ikke skal mangle menstruationsartikler.

Hverken tabu, myter eller manglende midler skal stå i vejen for pigernes skolegang og opvækst. Samtidigt skal pigerne ikke vokse op i troen, at menstruation er noget, man skal skamme sig over. Vi har derfor implementeret en masse spændende projekter med pigerne, som vi vil fortælle dig mere om over den næste måned. Vi håber derfor, at du vil være med til at marchere for menstruationen gennem marts med os. #marchformenstruation !