“Skal jeg giftes efter gymnasiet?”

Af Patricha Ottsen, næstformand

Gymnasiepiger på hjemmet

Mange af vores piger bor langt væk fra nærmeste gymnasium, og er derfor i farer for ikke at få kontinuerlig undervisning eller helt at droppe ud. Vi er derfor for nyligt begyndt at have gymnasiepiger på hjemmet. Dette har dog skabt en ny problematik, da vi nu slipper pigerne i den giftefærdige alder.

I år har vi for første gang tre piger i vores varetægt, som er færdige med gymnasiet til sommer. Men da vi adspurgte pigerne, var de ikke helt sikre på, hvad der skulle ske efter sommerferien. Vi inviterede derfor forældrene og de unge mennesker til te og en snak om fremtidsplaner og muligheder.

Kalpana

For den ene af pigerne, Kalpana, gik det glat. ”Ingen tvivl, hun skal på universitetet!” lød svaret. Kalpana er ”tribal”, en udsat samfundsgruppe, og får derfor billigere adgang til universitetet. Derudover kan Kalpana få et legat, hvis hun får et gennemsnit på over 7. Hvis hun får over 10, får hun tilmed også en scooter af regeringen.

Neelam

Neelam anede ikke, hvad der skulle ske efter 12. klasse, og var derfor noget nervøs for sit møde. Efter en længere snak med hendes far, blev der dog enighed om, at Neelam skal læse fysik og biologi på universitetet – hendes yndlingsfag. Da faren var ude af syne, kom der et begejstret hvin fra Neelam, og hun løb over og krammede os.

Minakshi

For Minakshi var det lidt mere kompliceret. Minakshis mor er enke, og hele familien lever af Minakshis brors løn. Moderen fortalte, at hun ønskede brændende at Minakshi fik mulighed for at læse videre, men at familien simpelthen ikke havde råd. Der havde derfor været snak om at finde en ægtemand til Minakshi, hvilket Minakshi ikke ønsker; hun vil være politimand. Takket være vores fantastiske bagland endte historien godt. Et facebook-opslag senere havde vi fundet ikke mindre end otte danske politikvinder, som vil støtte Minakshis uddannelse. Minakshi skal derfor ud og købe kondisko i stedet for brudesko; hun starter på politiskolen til sommer!