Af Anders Bo Engrob Jørgensen, formand 

En slumrende kæmpe vågner op til dåd!

Der sker mange spændende ting i og omkring pigehjemmet i Kherwara – ikke mindst på det organisatoriske plan, hvilket åbner nye døre for, at vi kan udvide og nytænke vores arbejde på pigehjemmet og i Kherwara by.

Bestyrelsen i Bombay Diocesan Trust Association (BDTA), som ejer bygningerne af pigehjemmet og den nærliggende skole, har i de sidste ti år været uoperationsdygtig. Grunden er, at der har været en større intern konflikt og flere retssager om, hvorvidt man kan sælge kirke- og missionsbygninger til personlig profit. Nu er striden omsider forbi, den gamle bestyrelse er smidt ud, og BDTA er ved at genetablere sig selv som aktive aktører i området. Den langtrukne konflikt har desværre medført, at mange institutioner og projekter, som tidligere blev drevet af BDTA, måtte nedlægges. BDTA har derfor vist stor interesse i at befordre og støtte pigehjemmet i Kherwara, da dette er et af de få tilbageværende og velfungerende institutioner. Dette har ført til et indledende samarbejde med BDTA, hvor de forhåbentlig kan blive medaktører i driften og opsynet med hjemmet, hvilket på sigt kan frigøre økonomiske resurser – penge som vi i stedet kan bruge til at udvide vores arbejde i området.

Som nogle af vore læsere måske er klar over, har vi en større sum penge liggende i BDTA, som i sin tid skulle bruges på at finansiere første etape af en større udvidelse af hjemmet. Pengene har ynglet, og BDTA har nu store planer om at skyde i kassen selv, og total-renovere de nuværende bygninger. Og de er allerede så småt gået i gang! De har over de sidste par måneder renoveret Aruns bolig, som over årene var blevet meget forfalden. Se billeder af renoveringen herunder.