1. april 2012

DKM 01

Velkommen til Dansk Kherwara Missions hjemmeside

I Indien bor omkring 1,17 milliarder mennesker og i Pakistan
omkring 180 millioner.
Dansk Kherwara Mission prøver at hjælpe de relativt ’få’, vi
får mulighed for at komme i kontakt med
fire-hoveder

Vi er få mennersker her i Danmark, som hjælper ca. 350 børn
i Indien og Pakistan, så de kan få en skoleuddannelse, og
derved lære at skrive og læse. Det er det vigtigste element
for at bryde fattigdommens onde cirkel. Vi arbejder i ørken-
området som hedder Rajasthan.

Vi var i landet, før der kom en grænse mellem Pakistan og
Indien, så vi arbejder stadig for de mennesker der bor i ør-
kenen, selv om de bor på hver sin side af grænsen.
ørken

Dansk Kherwara Mission har en venne- og giverkreds, som
støtter børnene i Indien og Pakistan. Men som verden ud-
vikler sig, er det blevet dyrere at være fattig.

Derfor er det med stor taknemmelighed, vi modtager en-
hver gave, som er med til at give de fattige udenfor kaste-
systemet i Indien og Pakistan et løft.

Vi vil være med til at skabe et bedre liv.