Kristen sommerlejr til Kherwara

Af Anne-Grethe Andersen Eksport til Kherwara I Danmark er det meget almindeligt at kristne børne- og ungdomsorganisationer holder sommerlejr med lejrbål og sang, lege og boldspil, kreativitet og hjemmelavet underholdning samt bibel-undervisning, hvor børnene inddrages aktivt. Alt dette vil vi gerne prøve at eksportere til Kherwara! Andagter, bibelhistorie og sjove lege Da Anne-Birthe og Anne-Grethe Læs mere omKristen sommerlejr til Kherwara[…]